Svän Grandin

1906–1982

Vi har ingen biografi för Svän Grandin just nu, men titta tillbaka snart!