Ellis Wallin

1888–1972

Vi har ingen biografi för Ellis Wallin just nu, men kolla igen senare!