Bertil Vallien

Född 1938

ERIK BERTIL VALLIEN, tidigare Wallin, föddes i Stockholm 1938 och är en svensk glasformgivare och keramiker.

Bertils båtar har blivit ett signum

Studierna började på en förberedande utbildning på Konstfack och efter två års studier gick han vidare till Keramikfakulteten, där Stig Lindberg var huvudlärare. Detta syns i Valliens arbeten från den tiden. Efter studierna åkte han på studieresa till Amerika där han studerade vidare på University of Southern California och arbetade som formgivare vid en kemisk fabrik.

Efter hemkomsten till Sverige år 1963 arbetade han först för Boda Glasbruk som assistent till Erik Höglund. Därefter var han verksam på Åfors glasbruk och efter 2012 åt Kosta Glasbruk.

Vallien arbetar främst i glas och har utvecklat en egendomlig stil med skulpturer i sandgjutet glas, ofta föreställande båtar och huvuden. Hans uttryck rör sig i en mystisk symbolvärld, där objekten manar till eftertanke.

Bertil var gift med konstnären Ulrica Hydman-Vallien