Pär Thorell

1923–1969

Vi har ingen biografi för Pär Thorell just nu, men titta tillbaka snart!