Art and Design Auctions

Beskrivning

We are experienced design and art dealers for many years and founded Art & Design Auctions BV in 2021 to offer an international platform for online auctions.

In 2021, we have already held two auctions there with a very large collection of coins and banknotes and achieved a sale rate of over 80%.

We plan several online auctions per year in the fields of art, ceramics, design and collectibles.


Kostnadsfri värdering

Vad vill du värdera?

Bilder eller beskrivning; ange båda för säkrare värdering. Du kan skriva in flera föremål i samma formulär.

Dra filer hit eller välj filer

Fota gärna eventuella stämplar, signaturer samt baksida och undersida.

    Till exempel mått, skick, tillverkare och material.

    Kontaktuppgifter

    Dina uppgifter används enbart för att kontakta dig om värdering.