USHEBTI and AMULETS, a pair, Egypt, faience. Ushebti, Third Intermediate Period (1069-656fKr), H: 75mm. Amulets in the shape of two of the four Sons of Horus, the falcon-headed Qebehsenuef and the human-headed Imsety. Late Period (664-332 BC).

Auktionen är avslutad, men kanske gillar du följande föremål?

 

Bilder

2221833. USHEBTI and AMULETS, a pair, Egypt, faience. Ushebti, Third Intermediate Period (1069-656fKr), H: 75mm. Amulets in the shape of two of the four Sons of Horus, the falcon-headed Qebehsenuef and the human-headed Imsety. Late Period (664-332 BC).

Beskrivning

H: 40-50mm, all mounted on plexi plinths. USHAPTI samt AMULETTER, 1 par, Egypten. Fajans, ushapti, 25:e dynastin (744-656fKr), höjd 75 mm.
Amuletter från den grupp av fyra som syddes in i mumielindningen över bröstet. Höjd 40-50mm, samtliga monterade på plexisocklar
Proveniens: Lennart Diener / Provenence: Lennart Diener.

Expertis: Geoffrey Metz, fd. Antikvarie Gustavianum - Uppsala

ESSENSEN AV EGYPTEN

I mötet mellan två besjälade personligheter händer det att unikitet uppstår.

Lennart Diener och Sten Valter Wångstedt utvecklade just en sådan bekantskap.

Ett resultat av den kan Crafoord Auktioner Stockholm nu presentera i ett fyrtiotal utrop av sällsynt historisk dignitet: Lennart Dieners extraordinära samling fornegyptiska föremål, upp till drygt 5 000 år gamla och mycket ovanliga.

Docenten och överläkaren Lennart Diener var en föregångare inom användandet av röntgenteknik. Redan under sin studietid på 1940-talet intresserade sig han sig för etnografi och egyptologi, i synnerhet ur medicinhistorisk synvinkel. Som ansvarig för röntgendiagnostiken vid Karolinska Institutet i Stockholm kom han sedan att bli internationellt känd för sitt arbete med att undersöka mumier. Han gjorde en rad resor till Egypten där han även blev inbjuden att föreläsa vid Egyptiska museet i Kairo. Han föreläste också vid medicinhistoriska symposium i Norden, skrev frekvent i Svensk Medicinhistorisk Tidskrift och utsågs till chef för Medicinhistoriska museet.

Sten Valter Wångstedt var ett av de verkligt stora namnen inom både svensk och internationell egyptologi. Han var docent vid Uppsala universitets institution för egyptologi, deltog i utgrävningar och var världsberömd för sin specialistkunskap om ett mycket avgränsat område – det fornegyptiska skriftspråket demotiska.

Sten Valter Wångstedt var 1955-1970 föreståndare för Egyptiska avdelningen vid Medelhavsmuseet i Stockholm. Det var under den perioden som han och Lennart Diener började samarbeta och blev goda vänner. Wångstedt sålde många intressanta föremål till Diener ur sin egen samling, alla noggrant museimärkta och katalogiserade. Resten donerades till Uppsala universitets museum Gustavianum där den finns i dag.

Lennart Dieners samling är suverän.

Bland föremålen kan särskilt nämnas en kosmetiksked i trä, en ushapti som troligen följt arbetsledaren Bak-wer i graven, en 3 700 år gammal bemålad trätjur i anmärkningsvärt gott skick från en bondgårdsuppsättning samt ett 5 500 år gammalt fördynastiskt ceremoniellt kärl med en målad dekor som utvecklades till hieroglyf för vatten.

Det här är ett särskilt tillfälle för både samlare och oss på Crafoord Auktioner Stockholm, med föremål av uppenbar internationell höjd, uppbackade av en förstklassig proveniens och vars andra halva du endast hittar på Uppsala universitets Gustavianum.

THE ESSENCE OF EGYPT

Lennart Diener and Sten Valter Wångstedt shared a strong interest in ethnography and Egyptologi.
Thats is how they became good friends, and that is why Crafoord Auktioner Stockholm can present an extraordinary collection of ancient Egyptian objects with provenance of them both.
Associate professor and chief physician Lennart Diener was a pioneer in the use of X-ray technology. Already during his studies in the 1940s, he became interested in ethnography and Egyptology, especially from a medical historical point of view. As responsible for X-ray diagnostics at Karolinska Institutet in Stockholm, he became internationally known for his work with examining mummies. He made a series of trips to Egypt for that purpose, and got invited to lecture at the Egyptian Museum in Cairo. He also lectured at medical symposiums in the Nordic countries, wrote frequently in the Swedish Journal of Medical History and was appointed director of the Museum of Medical History in Stockholm.
Sten Valter Wångstedt established himself as a leading authority in Egyptology in both Sweden and internationally. He was an associate professor at Uppsala University, participated in excavations and was world famous for his expertise in a very limited subject - the ancient Egyptian demotic language. Sten Valter Wångstedt was director of the Egyptian department at the Mediterranean Museum in Stockholm 1955-1970. During this time he and Lennart Diener began to collaborate and became good friends. Wångstedt sold many interesting items to Diener from his own collection, all carefully museum-labeled and cataloged. The rest was donated to Uppsala University's Gustavianum museum where it remains today.
The Lennart Diener collection is superb.
The highlights include a wooden cosmetic spoon, a ushapti who probably followed the foreman Bak-wer in the grave, a 3,700-year-old painted wooden bull in remarkably good condition from a farm set and a 5,500-year-old pre-dynastic ceremonial vessel with a painted decor that developed into hieroglyphs for water.
This is a special occasion for both collectors and us at Crafoord Auktioner Stockholm, with very rare objects of obvious international height, backed by a first-class provenance. The other half of this collection, submitted by Wångstedt, can only be found at Uppsala University's Gustavianum.

Konditionsrapport

Inga anmärkningar.

Tema

The essence of Egypt

Har du något liknande att sälja? Gör en kostnadsfri värdering!

Budgivning

2221833. USHEBTI and AMULETS, a pair, Egypt, faience. Ushebti, Third Intermediate Period (1069-656fKr), H: 75mm. Amulets in the shape of two of the four Sons of Horus, the falcon-headed Qebehsenuef and the human-headed Imsety. Late Period (664-332 BC).

Beskrivning

H: 40-50mm, all mounted on plexi plinths. USHAPTI samt AMULETTER, 1 par, Egypten. Fajans, ushapti, 25:e dynastin (744-656fKr), höjd 75 mm.
Amuletter från den grupp av fyra som syddes in i mumielindningen över bröstet. Höjd 40-50mm, samtliga monterade på plexisocklar
Proveniens: Lennart Diener / Provenence: Lennart Diener.

Expertis: Geoffrey Metz, fd. Antikvarie Gustavianum - Uppsala

ESSENSEN AV EGYPTEN

I mötet mellan två besjälade personligheter händer det att unikitet uppstår.

Lennart Diener och Sten Valter Wångstedt utvecklade just en sådan bekantskap.

Ett resultat av den kan Crafoord Auktioner Stockholm nu presentera i ett fyrtiotal utrop av sällsynt historisk dignitet: Lennart Dieners extraordinära samling fornegyptiska föremål, upp till drygt 5 000 år gamla och mycket ovanliga.

Docenten och överläkaren Lennart Diener var en föregångare inom användandet av röntgenteknik. Redan under sin studietid på 1940-talet intresserade sig han sig för etnografi och egyptologi, i synnerhet ur medicinhistorisk synvinkel. Som ansvarig för röntgendiagnostiken vid Karolinska Institutet i Stockholm kom han sedan att bli internationellt känd för sitt arbete med att undersöka mumier. Han gjorde en rad resor till Egypten där han även blev inbjuden att föreläsa vid Egyptiska museet i Kairo. Han föreläste också vid medicinhistoriska symposium i Norden, skrev frekvent i Svensk Medicinhistorisk Tidskrift och utsågs till chef för Medicinhistoriska museet.

Sten Valter Wångstedt var ett av de verkligt stora namnen inom både svensk och internationell egyptologi. Han var docent vid Uppsala universitets institution för egyptologi, deltog i utgrävningar och var världsberömd för sin specialistkunskap om ett mycket avgränsat område – det fornegyptiska skriftspråket demotiska.

Sten Valter Wångstedt var 1955-1970 föreståndare för Egyptiska avdelningen vid Medelhavsmuseet i Stockholm. Det var under den perioden som han och Lennart Diener började samarbeta och blev goda vänner. Wångstedt sålde många intressanta föremål till Diener ur sin egen samling, alla noggrant museimärkta och katalogiserade. Resten donerades till Uppsala universitets museum Gustavianum där den finns i dag.

Lennart Dieners samling är suverän.

Bland föremålen kan särskilt nämnas en kosmetiksked i trä, en ushapti som troligen följt arbetsledaren Bak-wer i graven, en 3 700 år gammal bemålad trätjur i anmärkningsvärt gott skick från en bondgårdsuppsättning samt ett 5 500 år gammalt fördynastiskt ceremoniellt kärl med en målad dekor som utvecklades till hieroglyf för vatten.

Det här är ett särskilt tillfälle för både samlare och oss på Crafoord Auktioner Stockholm, med föremål av uppenbar internationell höjd, uppbackade av en förstklassig proveniens och vars andra halva du endast hittar på Uppsala universitets Gustavianum.

THE ESSENCE OF EGYPT

Lennart Diener and Sten Valter Wångstedt shared a strong interest in ethnography and Egyptologi.
Thats is how they became good friends, and that is why Crafoord Auktioner Stockholm can present an extraordinary collection of ancient Egyptian objects with provenance of them both.
Associate professor and chief physician Lennart Diener was a pioneer in the use of X-ray technology. Already during his studies in the 1940s, he became interested in ethnography and Egyptology, especially from a medical historical point of view. As responsible for X-ray diagnostics at Karolinska Institutet in Stockholm, he became internationally known for his work with examining mummies. He made a series of trips to Egypt for that purpose, and got invited to lecture at the Egyptian Museum in Cairo. He also lectured at medical symposiums in the Nordic countries, wrote frequently in the Swedish Journal of Medical History and was appointed director of the Museum of Medical History in Stockholm.
Sten Valter Wångstedt established himself as a leading authority in Egyptology in both Sweden and internationally. He was an associate professor at Uppsala University, participated in excavations and was world famous for his expertise in a very limited subject - the ancient Egyptian demotic language. Sten Valter Wångstedt was director of the Egyptian department at the Mediterranean Museum in Stockholm 1955-1970. During this time he and Lennart Diener began to collaborate and became good friends. Wångstedt sold many interesting items to Diener from his own collection, all carefully museum-labeled and cataloged. The rest was donated to Uppsala University's Gustavianum museum where it remains today.
The Lennart Diener collection is superb.
The highlights include a wooden cosmetic spoon, a ushapti who probably followed the foreman Bak-wer in the grave, a 3,700-year-old painted wooden bull in remarkably good condition from a farm set and a 5,500-year-old pre-dynastic ceremonial vessel with a painted decor that developed into hieroglyphs for water.
This is a special occasion for both collectors and us at Crafoord Auktioner Stockholm, with very rare objects of obvious international height, backed by a first-class provenance. The other half of this collection, submitted by Wångstedt, can only be found at Uppsala University's Gustavianum.

Konditionsrapport

Inga anmärkningar.

Tema

The essence of Egypt

Har du något liknande att sälja? Gör en kostnadsfri värdering!

Detaljer

Antal besök: 862