Buy safely and easily from local auction houses.

Auktionsverket Engelholm

Natten till måndag den 18 december drabbades tyvärr Auktionsverket Engelholm av en omfattande brand i sina lokaler. Lyckligtvis kom inga människor till skada och ägarna mår under omständigheterna bra.

På grund av efterarbete från polis och räddningstjänst samt en rasrisk i lokalerna har ingen fullständig inventering kunnat göras. Därför är det fortfarande oklart vilka materiella skador som har uppstått men det arbetet fortlöper ständigt.

Auktionsverket letar i detta nu efter nya lokaler och har som målsättning att vara igång med sin verksamhet igen i månadsskiftet januari/februari 2018.

Vi beklagar de besvär detta kan innebära för våra kunder men hoppas på er förståelse i denna tråkiga situation.

Med en önskan om en God Jul och ett Gott Nytt År

Auktionsverket Engelholm och Auctionet

Eventuella frågor till auktionshuset besvaras via aveng@telia.com.