Rushbrooks Auctioneers

Beskrivning

Rushbrooks is a local auction house with global reach. Based in Winchester, Hampshire, we offer innovative solutions to selling and buying antiques as well as a range of valuation services including for the purposes of probate and insurance.


Kostnadsfri värdering

Vad vill du värdera?

Bilder eller beskrivning; ange båda för säkrare värdering. Du kan skriva in flera föremål i samma formulär.

Dra filer hit eller välj filer

Fota gärna eventuella stämplar, signaturer samt baksida och undersida.

    Till exempel mått, skick, tillverkare och material.

    Kontaktuppgifter

    Dina uppgifter används enbart för att kontakta dig om värdering.