Ingår transportförsäkring?

Föremål med obligatorisk allriskförsäkring

När ett föremål klubbas för 500 EUR eller mer, så tillkommer en obligatorisk allriskförsäkring (via vår försäkringspartner) om du beställer transport.

Vid lägre slutpris är allriskförsäkringen frivillig. Vi rekommenderar att du väljer till allriskförsäkring, för din egen trygghet.

Om du inte har allriskförsäkring

Givetvis följer alla våra transportörer NSAB2000 vilket ger ett grundläggande försäkringsskydd på 50 SEK (40 DKK/5 EUR) per kg.

Allriskförsäkringen gäller till följande länder:

Österrike, Belgien, Bulgarien, Kroatien, Republiken Cypern,
Tjeckien, Danmark, Estland, Finland, Frankrike, Tyskland,
Grekland, Ungern, Irland, Italien, Lettland, Litauen, Luxemburg,
Malta, Nederländerna, Polen, Portugal, Rumänien, Slovakien,
Slovenien, Spanien, Sverige, Storbritannien.
Island, Liechtenstein och Norge.
USA, Kanada, Australien, Nya Zeeland, Hong Kong, Japan,
Sydkorea, Taiwan, Singapore och Israel

Kostnad

Kostnaden för allriskförsäkringen är 2 % av det totala fakturabeloppet (d.v.s. det klubbade priset samt provisions- och slagavgifter) samt transportkostnaden, dock minst 8 EUR. Läs de fullständiga villkoren för allriskförsäkringen.

Ersättning vid skada

Föremålet är försäkrat under auktionshusets försäkring så länge det befinner sig på auktionshuset. Så snart föremålet hämtas ut av kunden eller av kunden anlitad transportör övergår ansvaret till kunden.

Allriskförsäkring ersätter hela beloppet vid eventuell transportskada eller förkommen vara.

För att kunna begära ersättning för skadat föremål måste du i samband med avhämtning meddela detta till utlämningsstället, samt dokumentera (fotografera) skadan. Föremål som "tas hem" utan att meddela utlämningsstället samt dokumenteras kommer ej kunna ersättas. Själva skadeanmälan gör du sedan direkt till Auctionets support.

Om du valt paketleverans som fraktalternativ måste du anmäla transportskadan samt dokumentera (fotografera) skadan inom 24 timmar eller senast nästkommande vardag efter mottagandet för att försäkringen skall gälla. Skadeanmälan gör du sedan direkt till Auctionets support.

Transportskador ersätts minus försäkringspremien, d.v.s. vi ersätter det klubbade beloppet, köparprovision samt transportpriset, dock maximalt 100 000 SEK (eller 10 000 EUR, 75 000 DKK, 9 000 GBP beroende på den ursprungliga valutan för föremålet).

Självrisk avgår med 1 % av det totala beloppet, dock lägst 100 SEK. Eftersom det är ett svenskt försäkringsbolag är självriskbeloppet alltid i SEK


Letar du efter något annat?