Ingår transportförsäkring?

Teckna Godsförsäkring för transporten!

Auctionet tillhandahåller en plattform där anslutna Auktionshus kan hålla digitala auktioner. När du köper en vara på Auctionet är det alltså Auktionshuset som är säljare. Auctionet anlitas som förmedlare av er båda. Auctionet är mån om dig som köper via plattformen/hemsidan och därför har vi i samarbete med Länsförsäkringar tagit fram en Godsförsäkring till Auktionshusens köpare.

Försäkringens pris

• Priset är 2% av det totala fakturabeloppet (det klubbade priset, provisions- och slagavgifter samt transportpriset), dock lägst 70 kr.

Viktigaste anledningarna varför du bör köpa en Godsförsäkring:

  1. Alla transportörer har ett lagligt ansvar för gods under transport, men en förutsättning för att transportören ska kunna lämna ersättning vid en skada på/förlust av godset är att transportören orakat skadan. Som ägare av godset riskerar du alltså att bli helt utan ersättning från transportören om den inte har orsakat skadan!
  2. Transportörernas lagliga ansvar är alltid viktbegränsat, 150 kr/kg är den högsta ersättningen du kan få vid transporter i Sverige oavsett värdet på godset. Det innebär att om du skickar något som har låg vikt, men ett högt värde riskerar du att inte får full ersättning!

Godsförsäkringen gäller för:

• Den/de varor du köpt via Auctionets plattform och bokar transport för via Auctionet samt väljer att godsförsäkra.
• Allrisk-skador (ett fåtal undantag finns, se villkor)
• Försäkringen gäller vid transporter till följande länder: Österrike, Belgien, Bulgarien, Kroatien, Republiken Cypern, Tjeckien, Danmark, Estland, Finland, Frankrike, Tyskland, Grekland, Ungern, Irland, Italien, Lettland, Litauen, Luxemburg, Malta, Nederländerna, Polen, Portugal, Rumänien, Slovakien, Slovenien, Spanien, Sverige, Storbritannien, Island, Liechtenstein, Schweiz och Norge, USA, Kanada, Australien, Nya Zeeland, Hong Kong, Japan, Sydkorea, Taiwan, Singapore och Israel.

Vid eventuell transportskada ersätter försäkringen:

• Det totala belopp som betalats för föremålet: Klubbat pris, slagavgift, köparprovision och transportkostnad.
• Försäkringspremien ersätts inte!

Försäkringsbelopp:

• Försäkringen gäller upp till värdet på det försäkrade föremålet men aldrig mer än 100 000 kr (eller EUR 10 000, DKK 75 000, GBP 9 000 beroende på den ursprungliga valutan) totalt för ett föremål.

• Från 1 mars 2022 gäller försäkringen upp till värdet på det försäkrade föremålet men aldrig mer än 200 000 kr (eller EUR 20 000, DKK 150 000, GBP 18 000 beroende på den ursprungliga valutan) totalt för ett föremål.

Självrisk
• Självrisken är 1% av värdet, dock minst 100 kr.

Viktigt!

• Försäkringen gäller för skador som uppstår under transport inte reklamation du vill göra av annat skäl eller ånger av köp!
• Självrisken dras av från ersättningen!
• Skador på grund av tex. slitage, förslitning, ohyra ersätts inte.
• Temperaturskador omfattas inte av försäkringen.
• Försäkringen gäller inte för skador som beror på godsets egna egenskaper.
• Försäkringen omfattar inte transporter till geografiska platser som inte är en av försäkringens godkända destinationer.

Läs mer i Villkor Godsförsäkring för föremål köpta på Auctionet

Läs mer om:
Villkor
Produktfaktablad

Godsförsäkring tillkommer alltid vid köp över 500 EUR

När ett föremål klubbas för 500 EUR exkl. avgifter eller mer, så är Godsförsäkringen obligatorisk då du beställer transport via Auctionet.


Letar du efter något annat?