Tage Eriksson

1916–2003

Tage Eriksson var en svensk konstnär född i Västerås 1916.

Han studerade bland annat vid Slöjdföreningens skola i Göteborg och gjorde flera studieresor utomlands till bland annat Italien, Frankrike och England.

På auktion är det framförallt hans kustmotiv och landskapsbilder som dyker upp till försäljning. Men även stads och hamnmotiv från Göteborg dyker upp relativt frekvent, en stad han kom att verka i. Mera ovanliga är hans Stockholmsmotiv.

Tage Eriksson gick bort 2003 i Göteborg.