Vassily Kandinsky

1866–1944

Vi har ingen biografi för Vassily Kandinsky just nu, men titta tillbaka snart!