Gunnar Torhamn

1894–1965

Vi har ingen biografi för Gunnar Torhamn just nu, men titta tillbaka snart!