Karl Tirén

1869–1955

Vi har ingen biografi för Karl Tirén just nu, men titta tillbaka snart!