Eric Elfwén

1921–2008

Vi har ingen biografi för Eric Elfwén just nu, men titta tillbaka snart!