This auction is closed, but maybe you like the following items?

 

Description

Fotokonstverk av Joakim Odelberg, mycket respekterad fotograf både i Sverige och internationellt. Hans engagemang för naturen både på land och i havet har nått långt utanför Sveriges gränser. Just nu är han aktuell med en egen installation som är en del av konferensen Ocean Conference i FN skrapan i New York. Joakim är också känd som programledare för SVT:s Mitt i naturen.
”A Mothers Comfort” är särskilt utvalt av honom till den här auktionen. Det föreställer en Långsvansad Makakmamma och hennes unge. ”Precis som barn och unga som kämpar med olika sjukdomar är Makaker riktiga överlevare”, säger Joakim Odelberg.

Beskrivning:
A Mothers Comfort
(Long tailed Macaque)
Inramad och printad på Sangeng
Archival Pigment Print
Hahnemuhle Photo Rag Ultra Smooth 305 gsm
Size 100 x 80 cm
Edition of 10 x 2 AP
1

Värde: 25 000 SEK
Bidragsgivare: Joakim Odelberg och Sandeng

Om auktionen
Bjud på glädje! arrangeras av och till förmån för Insamlingsstiftelsen för Drottning Silvias barn- och ungdomssjukhus, i samarbete med Göteborg Auktionsverk. Intäkterna går till saker, miljöer och upplevelser som kan bidra till mer glädje, högre livskvalitet och snabbare tillfrisknande för barn, unga och familjer som drabbats av sjukdom. Varje år vårdas cirka 130 000 patienter från hela landet på sjukhuset, som är Sveriges största i sitt slag.

OBS! För att vara med vid auktionstillfället måste du vara på plats den 12 juni på Hills Golf & Sport Club. Du kan självklart lämna förhandsbud online fram till 15:00 den 12 juni. Pengarna går oavkortat till Drottning Silvias barn- och ungdomssjukhus, därmed tillkommer ingen provision.
Visningen sker på Göteborgs auktionsverk under tiden 5 – 11 juni under ordinarie öppettider. Den 12 juni sker visningen på Hills Golf & Sport Club.

Condition

No remarks.

Resale right

Yes

Machine translation. Auctionet.com is not responsible for this approximate translation. Feel free to contact our support for translation help.

Title

JOAKIM ODELBERG. "A Mothers Comfort (Long tailed Macaque)", Edition of 10 x 2 AP, Archival Pigment Print, Hahnemuhle Photo Rag Ultra Smooth 305 gsm.

Description

Photo artwork by Joakim Odelberg, highly respected photographer, both in Sweden and internationally. His commitment to nature both on land and in the sea has reached far beyond Sweden's borders. Right now, he is up to date with a separate installation that is part of the Ocean Conference Conference at the UN Scratch in New York. Joakim is also known as Program Manager for SVT's Mitt in naturen. "A Mothers Comfort" is specially selected by him for this auction. It represents a long-tailed macaw mom and her kid. "Just like children and young people struggling with various diseases, Makaker is the real survivor," says Joakim Odelberg. Description: A Mothers Comfort (Long tailed Macaque) Framed and printed on Sangeng Archival Pigment Print Hahnemuhle Photo Rag Ultra Smooth 305 gsm Size 100 x 80 cm Edition of 10 x 2 AP 1 Value: 25 000 SEK Contributors: Joakim Odelberg and Sandeng About the auction Bidding for joy! Arranged by and for the benefit of the Foundation for Queen Silvia's Children's and Youth Hospital, in cooperation with Göteborg Auktionsverk. Revenue goes to things, environments and experiences that can contribute to more joy, higher quality of life and faster recovery for children, young people and families affected by illness. Every year approximately 130,000 patients from all over the country are cared for at the hospital, which is Sweden's largest of its kind. NOTE! To participate in the auction, you must be in place on June 12 at Hills Golf & Sport Club. You can of course submit a pre-order online online until 15:00 on 12 June. The money is paid to Drottning Silvia's child and youth hospital, thus no commission is paid. The display will take place at Göteborg auction office during the period 5-11 June during regular opening hours. On June 12, the show will be on the Hills Golf & Sport Club.

Bid:
2,035 EUR
Estimate: 2,544 EUR
Pre-bidding closes:
Sold
12 Jun 2017 at 15:00 CEST

Description

Fotokonstverk av Joakim Odelberg, mycket respekterad fotograf både i Sverige och internationellt. Hans engagemang för naturen både på land och i havet har nått långt utanför Sveriges gränser. Just nu är han aktuell med en egen installation som är en del av konferensen Ocean Conference i FN skrapan i New York. Joakim är också känd som programledare för SVT:s Mitt i naturen.
”A Mothers Comfort” är särskilt utvalt av honom till den här auktionen. Det föreställer en Långsvansad Makakmamma och hennes unge. ”Precis som barn och unga som kämpar med olika sjukdomar är Makaker riktiga överlevare”, säger Joakim Odelberg.

Beskrivning:
A Mothers Comfort
(Long tailed Macaque)
Inramad och printad på Sangeng
Archival Pigment Print
Hahnemuhle Photo Rag Ultra Smooth 305 gsm
Size 100 x 80 cm
Edition of 10 x 2 AP
1

Värde: 25 000 SEK
Bidragsgivare: Joakim Odelberg och Sandeng

Om auktionen
Bjud på glädje! arrangeras av och till förmån för Insamlingsstiftelsen för Drottning Silvias barn- och ungdomssjukhus, i samarbete med Göteborg Auktionsverk. Intäkterna går till saker, miljöer och upplevelser som kan bidra till mer glädje, högre livskvalitet och snabbare tillfrisknande för barn, unga och familjer som drabbats av sjukdom. Varje år vårdas cirka 130 000 patienter från hela landet på sjukhuset, som är Sveriges största i sitt slag.

OBS! För att vara med vid auktionstillfället måste du vara på plats den 12 juni på Hills Golf & Sport Club. Du kan självklart lämna förhandsbud online fram till 15:00 den 12 juni. Pengarna går oavkortat till Drottning Silvias barn- och ungdomssjukhus, därmed tillkommer ingen provision.
Visningen sker på Göteborgs auktionsverk under tiden 5 – 11 juni under ordinarie öppettider. Den 12 juni sker visningen på Hills Golf & Sport Club.

Condition

No remarks.

Resale right

Yes

Machine translation. Auctionet.com is not responsible for this approximate translation. Feel free to contact our support for translation help.

Title

JOAKIM ODELBERG. "A Mothers Comfort (Long tailed Macaque)", Edition of 10 x 2 AP, Archival Pigment Print, Hahnemuhle Photo Rag Ultra Smooth 305 gsm.

Description

Photo artwork by Joakim Odelberg, highly respected photographer, both in Sweden and internationally. His commitment to nature both on land and in the sea has reached far beyond Sweden's borders. Right now, he is up to date with a separate installation that is part of the Ocean Conference Conference at the UN Scratch in New York. Joakim is also known as Program Manager for SVT's Mitt in naturen. "A Mothers Comfort" is specially selected by him for this auction. It represents a long-tailed macaw mom and her kid. "Just like children and young people struggling with various diseases, Makaker is the real survivor," says Joakim Odelberg. Description: A Mothers Comfort (Long tailed Macaque) Framed and printed on Sangeng Archival Pigment Print Hahnemuhle Photo Rag Ultra Smooth 305 gsm Size 100 x 80 cm Edition of 10 x 2 AP 1 Value: 25 000 SEK Contributors: Joakim Odelberg and Sandeng About the auction Bidding for joy! Arranged by and for the benefit of the Foundation for Queen Silvia's Children's and Youth Hospital, in cooperation with Göteborg Auktionsverk. Revenue goes to things, environments and experiences that can contribute to more joy, higher quality of life and faster recovery for children, young people and families affected by illness. Every year approximately 130,000 patients from all over the country are cared for at the hospital, which is Sweden's largest of its kind. NOTE! To participate in the auction, you must be in place on June 12 at Hills Golf & Sport Club. You can of course submit a pre-order online online until 15:00 on 12 June. The money is paid to Drottning Silvia's child and youth hospital, thus no commission is paid. The display will take place at Göteborg auction office during the period 5-11 June during regular opening hours. On June 12, the show will be on the Hills Golf & Sport Club.

Payment options for this item

Payment cardsBankgiroBank transfer

Location
Gothenburg, Sweden
House
Göteborgs Auktionsverk
Item no
636495
Catalog no
5

About the auction house

Name
Göteborgs Auktionsverk AB
VAT no
SE556587-970601
Org. no.
556587-9706
Phone
+46 (0)31-7047700
Address

Värmlandsgatan 2
413 28 Göteborg
Sweden

Read more about the auction house.

Bjud på glädje!

Visits: 594

An account lets you subscribe to searches, follow items and place bids. Signing up is easy and membership is free of charge.

A simple way to sign up and log in.

or fill in your details here
Already a customer? Glorious!