Buy safely and easily from local auction houses.

This auction is closed, but maybe you like the following items?

 

12. BIL, Volvo Cabriolet PV51-chassi, 1937.

Description

Nordbergs Vagnfabrik i Stockholm – en av de mest kända och respekterade karosstillverkarna i Sverige, tillverkade en serie linjerena cabrioleter.

Motorn är sexcylindrig, utvecklar 86 hästkrafter vid 3400 v/m. Försäljningsmässigt blev 1937 ett rekordår för Volvo personbilar.

Land: Sverige
Årsmodell: 1937
Motor: 6-cylindrig
Cylindervolym: 3,7 liter
Hästkrafter: 86
Prestanda: 110 km/h

Foto: Niklas Ericson.

Condition

Running order.

OBS! Särskilda auktionsvillkor gäller för denna auktion;
Göteborgs Auktionsverk AB kommer 19 oktober 2015 hålla auktion av ett antal samlarbilar på Autoseum i Simrisihamn. Du kan som kund delta i slagauktionen på plats, lämna bud i förväg i skriftlig form och lämna bud via vårt nätbaserade auktionssystem. Specifikt för detta auktionstillfälle erbjuder vi våra kunder en sänkt köpeprovision som är 15 % inklusive mervärdesskatt. För den aktuella auktionen tar vi också helt bort slagavgiften.

Avhämtning sker på plats på Autoseum i Simrishamn. Utlämning sker tis-fre 11-17, mot att betalning sker, senast fre 23 okt 2015. För transport gäller att den ordnas på egen hand av köparen.

Vi ber dig särskilt notera att allt säljs i befintligt skick och med möjlighet att inspektera föremålen före auktionen vid ett flertal visningstillfällen. Det finns därför ingen möjlighet att ångra ett köp eller på annat sätt framföra synpunkter på att det är fel på något sätt. Vill du veta mer så läs noga igenom våra auktionsvillkor för köpare.

BITTE BEACHTEN: Diese Auktion in den Räumlichkeiten des Automobilmuseums ”Autoseum” in Simrishamn (Schweden) und live auf auctionet.com statt. Gebotsaufträge können bis kurz vor Beginn der Auktion am 19.Oktober um 19:00 Uhr auf auctionet.com und dann während der Auktion live abgegeben werden.

Für diese Auktion gelten spezielle Geschäftsbedingungen die Sie im Detail im Auktionskatalog einsehen können:
Auktionskatalog.

Do you have something similar to sell? Get your items valued free of charge!

Machine translation. Auctionet.com is not responsible for this approximate translation. Feel free to contact our support for translation help.

Title

CAR, Volvo Cabriolet PV51 Chassis, 1937.

Description

Nordbergs Vagnfabrik in Stockholm - one of the most famous and respected body manufacturers in Sweden, manufactured a series of linear cabriolets.

The engine is six-cylinder, develops 86 horsepower at 3400 rpm. Sales became 1937 a record year for Volvo cars.

Country: Sweden
Year of Build: 1937
Engine: 6-cylinder
Cylinder volume: 3.7 liters
Horsepower: 86
Performance: 110 km / h

Photo: Niklas Ericson.

Condition

Running order.

NOTE! Special auction terms apply to this auction;
Göteborgs Auktionsverk AB will, on October 19, 2015, hold an auction of a number of collectors at Autoseum in Simrisihamn. As a customer, you can participate in the slag auction on site, bid in advance in writing and submit bids via our online auction system. Specifically for this auction opportunity, we offer our customers a reduced purchase commission that is 15% inclusive of VAT. For the current auction, we will also completely remove the entry fee.

Pick-up takes place at the Autoseum in Simrishamn. The extradition will take place on Fri 11-17, against payment, no later than Fri Oct 23, 2015. For transportation, it is ordered by the buyer on its own.

We kindly ask you to note that everything is sold in the existing condition and with the opportunity to inspect the items before the auction at a number of viewing times. There is therefore no way of regaining a purchase or otherwise expressing the view that it is wrong in any way. If you want to know more, read carefully our buyer's terms of sale.

BITTE BEACHES: Diese Auktion in den Räumlichkeiten des Automobilmuseums "Autoseum" in Simrishamn (Schweden) and live auf auctionet.com statt. Gebotsaufträge können bis kurz vor Beginn der Auktion am 19.October um 19:00 You have arrived at auctionet.com and formed the auction live abgegeben werden.

Für diese Auktion gelten spezielle Geschäftsbedingungen Sie Sie Detail i Auktionskatalog einsehen können:
Auction Catalog.

Bid:
64,490 EUR
Estimate: 70,098 EUR
Pre-bidding closes:
Sold
19 Oct 2015 at 12:00 EDT

12. BIL, Volvo Cabriolet PV51-chassi, 1937.

Description

Nordbergs Vagnfabrik i Stockholm – en av de mest kända och respekterade karosstillverkarna i Sverige, tillverkade en serie linjerena cabrioleter.

Motorn är sexcylindrig, utvecklar 86 hästkrafter vid 3400 v/m. Försäljningsmässigt blev 1937 ett rekordår för Volvo personbilar.

Land: Sverige
Årsmodell: 1937
Motor: 6-cylindrig
Cylindervolym: 3,7 liter
Hästkrafter: 86
Prestanda: 110 km/h

Foto: Niklas Ericson.

Condition

Running order.

OBS! Särskilda auktionsvillkor gäller för denna auktion;
Göteborgs Auktionsverk AB kommer 19 oktober 2015 hålla auktion av ett antal samlarbilar på Autoseum i Simrisihamn. Du kan som kund delta i slagauktionen på plats, lämna bud i förväg i skriftlig form och lämna bud via vårt nätbaserade auktionssystem. Specifikt för detta auktionstillfälle erbjuder vi våra kunder en sänkt köpeprovision som är 15 % inklusive mervärdesskatt. För den aktuella auktionen tar vi också helt bort slagavgiften.

Avhämtning sker på plats på Autoseum i Simrishamn. Utlämning sker tis-fre 11-17, mot att betalning sker, senast fre 23 okt 2015. För transport gäller att den ordnas på egen hand av köparen.

Vi ber dig särskilt notera att allt säljs i befintligt skick och med möjlighet att inspektera föremålen före auktionen vid ett flertal visningstillfällen. Det finns därför ingen möjlighet att ångra ett köp eller på annat sätt framföra synpunkter på att det är fel på något sätt. Vill du veta mer så läs noga igenom våra auktionsvillkor för köpare.

BITTE BEACHTEN: Diese Auktion in den Räumlichkeiten des Automobilmuseums ”Autoseum” in Simrishamn (Schweden) und live auf auctionet.com statt. Gebotsaufträge können bis kurz vor Beginn der Auktion am 19.Oktober um 19:00 Uhr auf auctionet.com und dann während der Auktion live abgegeben werden.

Für diese Auktion gelten spezielle Geschäftsbedingungen die Sie im Detail im Auktionskatalog einsehen können:
Auktionskatalog.

Do you have something similar to sell? Get your items valued free of charge!

Machine translation. Auctionet.com is not responsible for this approximate translation. Feel free to contact our support for translation help.

Title

CAR, Volvo Cabriolet PV51 Chassis, 1937.

Description

Nordbergs Vagnfabrik in Stockholm - one of the most famous and respected body manufacturers in Sweden, manufactured a series of linear cabriolets.

The engine is six-cylinder, develops 86 horsepower at 3400 rpm. Sales became 1937 a record year for Volvo cars.

Country: Sweden
Year of Build: 1937
Engine: 6-cylinder
Cylinder volume: 3.7 liters
Horsepower: 86
Performance: 110 km / h

Photo: Niklas Ericson.

Condition

Running order.

NOTE! Special auction terms apply to this auction;
Göteborgs Auktionsverk AB will, on October 19, 2015, hold an auction of a number of collectors at Autoseum in Simrisihamn. As a customer, you can participate in the slag auction on site, bid in advance in writing and submit bids via our online auction system. Specifically for this auction opportunity, we offer our customers a reduced purchase commission that is 15% inclusive of VAT. For the current auction, we will also completely remove the entry fee.

Pick-up takes place at the Autoseum in Simrishamn. The extradition will take place on Fri 11-17, against payment, no later than Fri Oct 23, 2015. For transportation, it is ordered by the buyer on its own.

We kindly ask you to note that everything is sold in the existing condition and with the opportunity to inspect the items before the auction at a number of viewing times. There is therefore no way of regaining a purchase or otherwise expressing the view that it is wrong in any way. If you want to know more, read carefully our buyer's terms of sale.

BITTE BEACHES: Diese Auktion in den Räumlichkeiten des Automobilmuseums "Autoseum" in Simrishamn (Schweden) and live auf auctionet.com statt. Gebotsaufträge können bis kurz vor Beginn der Auktion am 19.October um 19:00 You have arrived at auctionet.com and formed the auction live abgegeben werden.

Für diese Auktion gelten spezielle Geschäftsbedingungen Sie Sie Detail i Auktionskatalog einsehen können:
Auction Catalog.

Payment options for this item

Payment cardsBank transfer

House
Göteborgs Auktionsverk
Item no
321102
Catalogue no
12

About the auction house

Name
Göteborgs Auktionsverk AB
VAT no
SE556587-970601
Org. no.
556587-9706
Phone
+46 (0)31-7047700
Address

Värmlandsgatan 2
413 28 Göteborg
Sweden

Read more about the auction house.

Bilauktion/Car auction

Big Sale of Classic Cars in Sweden

On the 19:th of October a large sale of classic cars will take place in Simrishamn in the south of Sweden. It is a large part of the ”Autoseum” collection that will go under the hammer.

NOTE! This is a traditional hammer auction and absentee bids (proxy bids) are not visible prior to the auction. Absentee bids are confidential and handled by Göteborgs Auktionsverk during the auction.

The auction is arranged by Autoseum and Göteborgs Auktionsverk, a Swedish auction house in Gothenburg, established in 1681. The backbone of the collection is the von Rosen Collection from Skokloster, founded as early as in 1963. The cars were bought by Autoseum in Simrishamn in 2007.

After eight successful years as a car museum with over 100 000 visitors, a large part of the Autoseum Collection, compricing cars, motorbikes and other memorabilia, is now to be auctioned.

The auction is to be held at the Autoseum museum in Simrishamn on Monday the 19:th of October, with a public viewing at the same premices starting on Friday the 16:th, up to the day of the auction.
For questions regarding the auction please contact Peder Lamm +46 (0) 734 47 24 50.
För questions regarding the objects please contact info@autoseum.se

Visits: 5,193