Buy safely and easily from local auction houses.

Konst i kampen mot reumatism

IKEA-katalog, Markus Åkesson(beskuren)

Konst i kampen mot reumatism

Konst i kampen mot reumatism är ett samarbete mellan Auctionet, Kalmar Auktionsverk och Reumatikerförbundet där en privatperson skänkt sin konstsamling till förmån för forskning i kampen mot reumatisk sjukdom. Alla intäkter från auktionen går oavkortat till finansiering av livsviktig forskning.

Inga köparprovisioner eller slagavgifter tillkommer på dessa objekt. Det klubbade beloppet är den summa som du betalar och hela den summan tillfaller oavkortat Reumatikerförbundet då Kalmar Auktionsverk heller inte tar ut någon säljarprovision.

Över 1 miljon människor i Sverige har någon form av reumatisk sjukdom. Reumatiska sjukdomar kan drabba vem som helst i vilken ålder som helst och innebär en stor och ibland svår omställning av livet. Några av sjukdomarna är till och med livshotande. Även barn kan drabbas. I Sverige beräknas 200-300 barn insjukna i reumatisk sjukdom varje år.

Tack vare forskningen har vi fått nya och bättre behandlingar. Många reumatiker mår så mycket bättre idag än vad de hade gjort för 20 år sedan. Men inte alla. Vi behöver fortfarande lära oss mer om vad som händer i kroppen när man får en reumatisk sjukdom. Därför arbetar forskarna ständigt för att vi ska förstå hur sjukdomarna fungerar och hur man på sikt kan bota dem. Hur man hittar lösningen på reumatismens gåta.

Vid sidan om staten är Reumatikerförbundet den största givaren av forskningsanslag till reumatologisk forskning. De senaste fem åren har organisationen delat ut över 100 miljoner kronor till viktig forskning.

Reumatikerförbundet har ett 90-konto och är också medlemmar i Frivilligorganisationernas Insamlingsråd (FRII) som arbetar för etisk och professionell insamling.