Buy safely and easily from local auction houses.

This auction is closed, but maybe you like the following items?

 

884829. KÖK HTH - Kökssnickerier och bänkskivor samt ASKO-Vitvaror.

Description

Till förmån för Insamlingsstiftelsen för Drottning Silvias barn- och ungdomssjukhus auktionerar vi nu ut ett kök som står uppställt på Nordea Masters under tävlingen 16-19 augusti på Hills Golf- och Sports Club, Hills väg 2 i Mölndal. Köket som är skänkt av HTH, ASKO och Nordea Masters har ett värde av totalt 354.000 kr och samtliga intäkter från denna auktion går till Insamlingsstiftelsen för Drottning Silvias barn- och ungdomssjukhus.

HTH - Kökssnickerier och bänkskivor.
Kökstypen VH7 med luckan Focus (tidigare Athena) i färgen Mörk Sand med vit eklist.
Laminatbänkskiva från Danska Implast i färgen 616 Mörk Sand (går ton i ton med köksskåpen).
Franke mythos vaskar och Franke active plus blandare.
(Köket går att komplettera med fler skåp i efterhand).
Värde: 286.000 kr

ASKO-Vitvaror
En induktionshäll http://www.asko.se/produkter/matlagning/hallar/467600
En fläktkåpa http://www.asko.se/design-serie/elements-by-asko/flaktkapor/511988
En ugn (kombi- ångugn) OCS8664B, Size: 60 cm Colour: Black steel
(Övriga vitvaror ingår ej)
Värde vitvaror: 68.000 kr

Läs mer om köket på www.barnsjukhuset.nu/kok.

Condition

No remarks.

Do you have something similar to sell? Get your items valued free of charge!

Machine translation. Auctionet.com is not responsible for this approximate translation. Feel free to contact our support for translation help.

Title

KÖK HTH - Kitchen carpentry and countertops and ASKO appliances.

Description

In favor of the fundraising foundation for Queen Silvia's children's and youth hospital, we are now auctioning out a kitchen set up at Nordea Masters during the 16-19 August competition at Hills Golf and Sports Club, Hills Road 2 in Mölndal. The kitchen, which is donated by HTH, ASKO and Nordea Masters, has a total value of SEK 354,000 and all revenues from this auction go to the fundraising foundation for Queen Silvia's children's and youth hospital.HTH - Kitchen carpentry and countertops.
Kitchen type VH7 with cover Focus (formerly Athena) in the color Dark Sand with white oak molding.
Laminate countertop from Danish Implast in the color 616 Dark Sand (goes ton in ton with kitchen cabinets).
Franke mythos sinks and Franke active plus mixer.
(The kitchen can be supplemented with more cabinets afterwards).
Value: SEK 286,000

ASKO Appliances
An induction hob http://www.asko.se/produkter/matlagning/hallar/467600
A fan hood http://www.asko.se/design-serie/elements-by-asko/flaktkapor/511988
An oven (combi steamer) OCS8664B, Size: 60 cm Color: Black steel
(Other appliances not included)
Value of appliances: SEK 68,000

Read more about the kitchen at www.barnsjukhuset.nu/kok.

884829. KÖK HTH - Kökssnickerier och bänkskivor samt ASKO-Vitvaror.

Description

Till förmån för Insamlingsstiftelsen för Drottning Silvias barn- och ungdomssjukhus auktionerar vi nu ut ett kök som står uppställt på Nordea Masters under tävlingen 16-19 augusti på Hills Golf- och Sports Club, Hills väg 2 i Mölndal. Köket som är skänkt av HTH, ASKO och Nordea Masters har ett värde av totalt 354.000 kr och samtliga intäkter från denna auktion går till Insamlingsstiftelsen för Drottning Silvias barn- och ungdomssjukhus.

HTH - Kökssnickerier och bänkskivor.
Kökstypen VH7 med luckan Focus (tidigare Athena) i färgen Mörk Sand med vit eklist.
Laminatbänkskiva från Danska Implast i färgen 616 Mörk Sand (går ton i ton med köksskåpen).
Franke mythos vaskar och Franke active plus blandare.
(Köket går att komplettera med fler skåp i efterhand).
Värde: 286.000 kr

ASKO-Vitvaror
En induktionshäll http://www.asko.se/produkter/matlagning/hallar/467600
En fläktkåpa http://www.asko.se/design-serie/elements-by-asko/flaktkapor/511988
En ugn (kombi- ångugn) OCS8664B, Size: 60 cm Colour: Black steel
(Övriga vitvaror ingår ej)
Värde vitvaror: 68.000 kr

Läs mer om köket på www.barnsjukhuset.nu/kok.

Condition

No remarks.

Do you have something similar to sell? Get your items valued free of charge!

Machine translation. Auctionet.com is not responsible for this approximate translation. Feel free to contact our support for translation help.

Title

KÖK HTH - Kitchen carpentry and countertops and ASKO appliances.

Description

In favor of the fundraising foundation for Queen Silvia's children's and youth hospital, we are now auctioning out a kitchen set up at Nordea Masters during the 16-19 August competition at Hills Golf and Sports Club, Hills Road 2 in Mölndal. The kitchen, which is donated by HTH, ASKO and Nordea Masters, has a total value of SEK 354,000 and all revenues from this auction go to the fundraising foundation for Queen Silvia's children's and youth hospital.HTH - Kitchen carpentry and countertops.
Kitchen type VH7 with cover Focus (formerly Athena) in the color Dark Sand with white oak molding.
Laminate countertop from Danish Implast in the color 616 Dark Sand (goes ton in ton with kitchen cabinets).
Franke mythos sinks and Franke active plus mixer.
(The kitchen can be supplemented with more cabinets afterwards).
Value: SEK 286,000

ASKO Appliances
An induction hob http://www.asko.se/produkter/matlagning/hallar/467600
A fan hood http://www.asko.se/design-serie/elements-by-asko/flaktkapor/511988
An oven (combi steamer) OCS8664B, Size: 60 cm Color: Black steel
(Other appliances not included)
Value of appliances: SEK 68,000

Read more about the kitchen at www.barnsjukhuset.nu/kok.

Payment options for this item

Payment cardsBank transfer

House
Göteborgs Auktionsverk
Item no
884829

About the auction house

Name
Göteborgs Auktionsverk AB
VAT no
SE556587-970601
Org. no.
556587-9706
Phone
+46 (0)31-7047700
Address

Värmlandsgatan 2
413 28 Göteborg
Sweden

Read more about the auction house.

Visits: 4,429